تمامی کامپوننتها و برنامه های ارائه شده در این وب سایت به همراه کرک میباشند

توجه: تمامی برنامه ها و کامپوننتهای ارائه شده در این وب سایت به همراه کرک میباشند و برای دانلود برخی از آنها نیاز دارید در وب سایت ثبت نام کرده و اقدام به خرید پلان مورد نظر نمائید. برای اطلاعات بیشتر کلیک کنیدداغ برای کاربران پلان نامحدود

DevExpress Universal v16.2.3 (Components + DevExtreme + CodeRush Roslyn)

DevExpress Universal v16.2.3 (Components + DevExtreme + CodeRush Roslyn) crack

From interactive Desktop applications, to immersive Web and Mobile solutions, tools to meet your needs today and ensure your continued success tomorrow. With over 120 optimized controls and libraries, the DevExpress WinForms Subscription helps you deliver compelling, easy-to-use business solutions fast. Emulate the look, feel and capabilities of Microsoft Office or replicate the dock based UI of Visual Studio or Adobe Photoshop and take your WinForms applications to an entirely new level with familiar features end-users have come to rely upon. It's everything you need to build your best in one integrated suite.

Newest WinForms Controls: And because technology never stands still, DevExpress continues to release innovative, high-impact controls specifically designed for the WinForms platform, including our new WinForms Spreadsheet, WinForms Map Control, WinForms PDF Viewer, Windows 8 Live Tile Manager and so much more. Yes, with DevExpress, your UI will always evolve to meet the diverse needs of your end-users without ever abandoning your existing codebase or the proven WinForms platform.

Deliver the solutions your customers expect today and leverage your existing WinForms skillset to build next generation applications for tomorrow.

The award-winning DevExpress WinForms product line allows you to create applications that emulate the touch-first experience that lies at the heart of Windows 8, without abandoning the most popular Windows application platform for the .NET framework.

Whether you need to create a tile based modern UI application for Vista, Windows 7 and 8, or need to quickly convert an existing application so that it’s touch-first for Microsoft Surface, the DevExpress WinForms Subscription will help you take your business solutions forward so you can deliver new, immersive experiences to delight your users. And with the release of the DevExpress Live Tile Manager, your WinForms desktop apps can even update Windows 8 Live Tiles with ease. 

With our most recent release, DevExpress continues its unwavering commitment to .NET by extending its product line with enterprise-ready features designed to help teams deliver next-generation user experiences on the platform of their choice. From Office inspired desktop and web applications, to touch-enabled mobile solutions, DevExpress Universal v15.1 ships with everything you’ll need to build your best, without limits or compromise. 

Our new WinForms Accordion Control is an advanced navigation control designed to extend the capabilities found in our existing XtraNavBar control. The Accordion Control allows you to create a full-featured NavBar with multiple items (actions). Items can be combined into groups. Groups can contain nested groups so you can create an advanced hierarchical navigation menu.

Features include:

 • Unlimited number of hierarchy levels
 • Items can display images and text
 • Context buttons
 • Item headers can display custom controls
 • Item selection
 • Group expansion/collapse animation (one or multiple groups can be expanded simultaneously)
 • Built-in search


WinForms Navigation Pane

Our new WinForms Navigation Pane control provides a set of pages that can be vertically aligned into a single column. Only a single page can be active at any point in time. Pages can be expanded sideways to display custom content. 

WinForms SDI Navigation Frame

Our new WinForms Navigation Frame is an SDI (Single Document Interface) content container. This control owns a collection of pages. Only one page can be active at any point in time. Pages can host any content, from panels and group boxes to user controls. Page navigation incorporates elegant animation effects. 

MVVM Support

The DevExpress MVVM library, previously available to WPF developers, has now been extended to WinForms so you can create complex WinForms apps that adhere to concepts underpinning MVVM. Our MVVM Framework is fully supported by all DevExpress WinForms UI controls and provides design-time capabilities to perform basic operations, such as property and command binding, creating and registering services, etc.

Scaffolding wizards available from the DevExpress Template Gallery and numerous tutorials included into our 'MVVM Best Practices' WinForms demo help you master usage of the DevExpress MVVM Framework and build scalable, maintainable and testable enterprise applications for WinForms. 

WinForms Adorner UI Manager

The new WinForms Adorner UI Manager is a transparent layer drawn on top of all other UI elements. It’s designed to display objects and visual effects to better communicate the state of your application to end-users. You can use it to draw badges, highlight focused UI elements, display visual effects when validating data editors, etc. 

Right-To-Left Support

With this release, we've introduced Right-To-Left (RTL) support across the following DevExpress WinForms controls.

Charts

 • Grid controls (Grid, Treelist, Pivot Grid, Vertical Grid and Property Grid)
 • Data Editors and Controls (Range Control, Rating Control, etc.)
 • Ribbon, Menus and related controls (BackstageView, AppMenu, еtс.)
 • Layout Control and layout containers (TabControl, GroupControl, etc.)
 • Navigation Controls (Navigation Bar, Tile Control, etc.)
 • Application UI Controls (Docking, DocumentManager, etc.)

 

CodeRush
for Visual Studio
Write code at the speed of thought.
Find and fix defects.
Refactor with ease.
 

Faster, Lighter CodeRush is Here

Meet CodeRush for Roslyn

The new DevExpress CodeRush for Roslyn uses significantly less memory, works faster, and lets you start Visual Studio faster. It leverages Visual Studio's solution-parsing data, which means it no longer has to parse the solution and doesn't retain a duplicate solution source tree. It automatically supports new C# and VB language features as they become available in Visual Studio. With CodeRush for Roslyn you get a faster and leaner development experience, shaving tens of seconds off solution load time and freeing up hundreds of megabytes of RAM.
 

Visualize Code and Intuitively Debug

CodeRush makes it easier to see what's going on with complex code, so you can move forward and spend less time wandering and wondering. Why is that expression's value different from what you expect? When did that local change? How many times have we been through this loop? CodeRush's compelling new debug visualizer effortlessly and instantly answers these questions and more. Learn More

Move at Warp Speed

Quickly find symbols and files in your solution and easily navigate to code constructions related to the current context. CodeRush includes the Quick Navigation and Quick File Navigation features, which make it fast and easy to find symbols and open files.

Navigation features are available via the Navigation menu, which can be invoked using the Ctrl+Alt+N shortcut. Learn More

Move at Warp Speed

Quickly find symbols and files in your solution and easily navigate to code constructions related to the current context. CodeRush includes the Quick Navigation and Quick File Navigation features, which make it fast and easy to find symbols and open files.

Navigation features are available via the Navigation menu, which can be invoked using the Ctrl+Alt+N shortcut. Learn More

Simplify Complex Software Systems

The Code Analysis Diagnostics feature helps you detect and correct possible code issues and code smells. You can use the Code Issues Window to run the CodeRush for Roslyn Analyzers on the active solution or display the Visual Studio code issues.

توضیحات:
امتیاز:
تاریخ: حدود 4 ماه پیش (1395/10/1 7:51 بعد از ظهر)
دانلودها: 315
مشاهده ها: 1,264
گروه: دات نت
مجوز: کرک شده

لینک(های) دانلود
حجم فایل(ها): 409.8 مگابایت

برای کاربران پلان الماس و یا بالاتر
DevExpress Universal v15.2.5.16035 + CodeRush + DevExtreme crack  
داغ برای کاربران پلان الماس و یا بالاتر
DevExpress Universal 15.1.3 for .NET with Patch + CodeRush + DevExtreme + Help crack  
داغ برای کاربران پلان الماس و یا بالاتر
DevExpress Universal v15.2.3 Build 20151202 + CodeRush + DevExtreme crack  
داغ برای کاربران پلان الماس و یا بالاتر
DevExpress Universal v15.2.4 Build 20151209 + CodeRush + DevExtreme crack  
داغ برای کاربران پلان الماس و یا بالاتر
DevExpress Universal v15.2.7 Build 20160304 + CodeRush + DevExtreme crack  
تگ ها:

DevExpress Universal v16.2.3 (Components + DevExtreme + CodeRush Roslyn)

DevExpress دانلود

دانلود DevExpress

DevExpress کرک

کرک DevExpress

DevExpress کامپوننت

کامپوننت DevExpress

DevExpress Download

Download DevExpress

DevExpress crack

crack DevExpress

DevExpress free

free DevExpress

DevExpress Component

Component DevExpress

DevExpress Universal دانلود

دانلود DevExpress Universal

DevExpress Universal کرک

کرک DevExpress Universal

DevExpress Universal کامپوننت

کامپوننت DevExpress Universal

DevExpress Universal Download

Download DevExpress Universal

DevExpress Universal crack

crack DevExpress Universal

DevExpress Universal free

free DevExpress Universal

DevExpress Universal Component

Component DevExpress Universal

DevExpress Universal v16.2.3 دانلود

دانلود DevExpress Universal v16.2.3

DevExpress Universal v16.2.3 کرک

کرک DevExpress Universal v16.2.3

DevExpress Universal v16.2.3 کامپوننت

کامپوننت DevExpress Universal v16.2.3

DevExpress Universal v16.2.3 Download

Download DevExpress Universal v16.2.3

DevExpress Universal v16.2.3 crack

crack DevExpress Universal v16.2.3

DevExpress Universal v16.2.3 free

free DevExpress Universal v16.2.3

DevExpress Universal v16.2.3 Component

Component DevExpress Universal v16.2.3

DevExpress Universal v16.2.3 (Components دانلود

دانلود DevExpress Universal v16.2.3 (Components

DevExpress Universal v16.2.3 (Components کرک

کرک DevExpress Universal v16.2.3 (Components

DevExpress Universal v16.2.3 (Components کامپوننت

کامپوننت DevExpress Universal v16.2.3 (Components

DevExpress Universal v16.2.3 (Components Download

Download DevExpress Universal v16.2.3 (Components

DevExpress Universal v16.2.3 (Components crack

crack DevExpress Universal v16.2.3 (Components

DevExpress Universal v16.2.3 (Components free

free DevExpress Universal v16.2.3 (Components

DevExpress Universal v16.2.3 (Components Component

Component DevExpress Universal v16.2.3 (Components

DevExpress Universal v16.2.3 (Components + دانلود

دانلود DevExpress Universal v16.2.3 (Components +

DevExpress Universal v16.2.3 (Components + کرک

کرک DevExpress Universal v16.2.3 (Components +

DevExpress Universal v16.2.3 (Components + کامپوننت

کامپوننت DevExpress Universal v16.2.3 (Components +

DevExpress Universal v16.2.3 (Components + Download

Download DevExpress Universal v16.2.3 (Components +

DevExpress Universal v16.2.3 (Components + crack

crack DevExpress Universal v16.2.3 (Components +

DevExpress Universal v16.2.3 (Components + free

free DevExpress Universal v16.2.3 (Components +

DevExpress Universal v16.2.3 (Components + Component

Component DevExpress Universal v16.2.3 (Components +

DevExpress Universal v16.2.3 (Components + DevExtreme دانلود

دانلود DevExpress Universal v16.2.3 (Components + DevExtreme

DevExpress Universal v16.2.3 (Components + DevExtreme کرک

کرک DevExpress Universal v16.2.3 (Components + DevExtreme

DevExpress Universal v16.2.3 (Components + DevExtreme کامپوننت

کامپوننت DevExpress Universal v16.2.3 (Components + DevExtreme

DevExpress Universal v16.2.3 (Components + DevExtreme Download

Download DevExpress Universal v16.2.3 (Components + DevExtreme

DevExpress Universal v16.2.3 (Components + DevExtreme crack

crack DevExpress Universal v16.2.3 (Components + DevExtreme

DevExpress Universal v16.2.3 (Components + DevExtreme free

free DevExpress Universal v16.2.3 (Components + DevExtreme

DevExpress Universal v16.2.3 (Components + DevExtreme Component

Component DevExpress Universal v16.2.3 (Components + DevExtreme

DevExpress Universal v16.2.3 (Components + DevExtreme + دانلود

دانلود DevExpress Universal v16.2.3 (Components + DevExtreme +

DevExpress Universal v16.2.3 (Components + DevExtreme + کرک

کرک DevExpress Universal v16.2.3 (Components + DevExtreme +

DevExpress Universal v16.2.3 (Components + DevExtreme + کامپوننت

کامپوننت DevExpress Universal v16.2.3 (Components + DevExtreme +

DevExpress Universal v16.2.3 (Components + DevExtreme + Download

Download DevExpress Universal v16.2.3 (Components + DevExtreme +

DevExpress Universal v16.2.3 (Components + DevExtreme + crack

crack DevExpress Universal v16.2.3 (Components + DevExtreme +

DevExpress Universal v16.2.3 (Components + DevExtreme + free

free DevExpress Universal v16.2.3 (Components + DevExtreme +

DevExpress Universal v16.2.3 (Components + DevExtreme + Component

Component DevExpress Universal v16.2.3 (Components + DevExtreme +

DevExpress Universal v16.2.3 (Components + DevExtreme + CodeRush دانلود

دانلود DevExpress Universal v16.2.3 (Components + DevExtreme + CodeRush

DevExpress Universal v16.2.3 (Components + DevExtreme + CodeRush کرک

کرک DevExpress Universal v16.2.3 (Components + DevExtreme + CodeRush

DevExpress Universal v16.2.3 (Components + DevExtreme + CodeRush کامپوننت

کامپوننت DevExpress Universal v16.2.3 (Components + DevExtreme + CodeRush

DevExpress Universal v16.2.3 (Components + DevExtreme + CodeRush Download

Download DevExpress Universal v16.2.3 (Components + DevExtreme + CodeRush

DevExpress Universal v16.2.3 (Components + DevExtreme + CodeRush crack

crack DevExpress Universal v16.2.3 (Components + DevExtreme + CodeRush

DevExpress Universal v16.2.3 (Components + DevExtreme + CodeRush free

free DevExpress Universal v16.2.3 (Components + DevExtreme + CodeRush

DevExpress Universal v16.2.3 (Components + DevExtreme + CodeRush Component

Component DevExpress Universal v16.2.3 (Components + DevExtreme + CodeRush

DevExpress Universal v16.2.3 (Components + DevExtreme + CodeRush Roslyn) دانلود

دانلود DevExpress Universal v16.2.3 (Components + DevExtreme + CodeRush Roslyn)

DevExpress Universal v16.2.3 (Components + DevExtreme + CodeRush Roslyn) کرک

کرک DevExpress Universal v16.2.3 (Components + DevExtreme + CodeRush Roslyn)

DevExpress Universal v16.2.3 (Components + DevExtreme + CodeRush Roslyn) کامپوننت

کامپوننت DevExpress Universal v16.2.3 (Components + DevExtreme + CodeRush Roslyn)

DevExpress Universal v16.2.3 (Components + DevExtreme + CodeRush Roslyn) Download

Download DevExpress Universal v16.2.3 (Components + DevExtreme + CodeRush Roslyn)

DevExpress Universal v16.2.3 (Components + DevExtreme + CodeRush Roslyn) crack

crack DevExpress Universal v16.2.3 (Components + DevExtreme + CodeRush Roslyn)

DevExpress Universal v16.2.3 (Components + DevExtreme + CodeRush Roslyn) free

free DevExpress Universal v16.2.3 (Components + DevExtreme + CodeRush Roslyn)

DevExpress Universal v16.2.3 (Components + DevExtreme + CodeRush Roslyn) Component

Component DevExpress Universal v16.2.3 (Components + DevExtreme + CodeRush Roslyn)

devexpress universal

devexpress universal subscription

devexpress universal download

devexpress universal crack

devexpress universal 16.1.4

devexpress universal 16.1.4 source code

devexpress universal 16.1.6

devexpress universal 16.1

devexpress universal app

devexpress universal 16.1.5

devexpress universal دانلود

devexpress dxperience universal 2013 دانلود

devexpress.universal.2013.v13.2.5 دانلود

devexpress dxperience universal 2014 دانلود

دانلود devexpress universal

دانلود devexpress dxperience universal 2012

devexpress universal keygen

devexpress universal crack download

devexpress universal crack 13

crack devexpress universal

crack devexpress universal 13.1

crack full devexpress universal 2011.2.7

devexpress universal download crack

devexpress universal 13.2 download

devexpress universal 13.1 download

devexpress universal 14.1 download

devexpress universal v14.1 download

devexpress universal 12.2 download crack

devexpress universal 13.1.5 download

devexpress universal 13.2.5 download

devexpress universal 12.2 download

download devexpress universal

download devexpress universal 13.2

download devexpress universal 13.2.5

download devexpress universal 12.2

download devexpress universal 13.1

download devexpress universal 2011.2.7 full

download devexpress dxperience universal v11.1.6

devexpress universal 13.2 crack

devexpress universal 13.1 crack

devexpress universal 14.1 crack

devexpress universal 13.1.5 crack

devexpress universal 2013 crack

devexpress universal 12.2 crack

devexpress universal 14 crack

devexpress universal free download

devexpress universal 13.1 free download

devexpress universal 12.2 free download

devexpress universal 13.2 free download

Unlimited plan just for $169.99 با %33 تخفیف 99    هم اکنون با عضویت در پلان نامحدود به صورت رایگان همه ابزارهای مورد نیاز خود را دانلود نمائید !    همین حالا عضو شوید !